Kontakty

Návěstí:    Rekrutační pracoviště Ostrava (není součástí KVV Ostrava)

Agenda žadatelů o přijetí do služebního poměru vojáka z povolání, zařazení do aktivní zálohy, účast na vojenském cvičení nebo studium na vojenských školách je řešena Rekrutačním pracovištěm Ostrava na adrese - Matiční 1042/2, Moravská Ostrava a Přívoz -mapa.

Tel. 973 488  111,                     e-mail: kariera.ostrava@army.cz


Krajské vojenské velitelství Ostrava 

Kontaktní poštovní adresa
Krajské vojenské velitelství Ostrava
Nádražní 1506/119
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Krajské vojenské velitelství Ostrava
Nádražní 1506/119
Moravská Ostrava a Přívoz       mapa
Úřední hodiny
KVV Ostrava   
 
pondělí08:00 - 17:00 hod.
úterý08:00 - 11:00 hod.
středa08:00 - 17:00 hod.
čtvrtek08:00 - 11:00 hod.
pátekpouze po předchozím objednání 
Telefonní čísla pro řešení správních agend a komunikaci s veřejností
Ředitel KVV 
Velitel posádky
plk. gšt. Ing. Jaroslav MEDEK 
Tiskový mluvčíkapitán Mgr. Martin OGOŘALEK

973 487 713

602 560 281

Správce posádkypraporčík Pavel PANDOLAROVSKÝ973 487 712
Komunikace s orgány státní správy, samosprávy a společenskými organizacemiBc. Irena POHLUDKOVÁ973 487 727
Projekty- POKOS (příprava občanů k obraně státu)kapitán Mgr. Martin OGOŘALEK

973 487 713

602 560 281

 - péče o voj. důchodce a válečné veterányBc. Irena POHLUDKOVÁ973 487 727
Agenda vojáků v aktivní záloze, dobrovolná vojenská cvičení, dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil- personální náležitosti AZKateřina LYČKOVÁ, DiS973 487 726
 - finanční náležitosti  aktivní zálohy a dobrovolných vojenských cvičeníIng. Kateřina ČEJKOVÁ973 487 725
- evidence AZ, DVCrotmistr Radim PŠENIČKA973 487 753
- dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených silpraporčice Miroslava BLINKOVÁ973 487 755
Agenda vojáků v záloze- evidence zálohy 
- vojenské knížky 
- potvrzení pro důchodové a sociální zabezpečení
praporčík Petr KULA973 487 752
praporčice Simona  GARNOLOVÁ973 487 750
Agenda pohledávek- správa pohledávek rezortu MO vůči fyzickým a právnickým osobámpraporčík Bc. Petr VINCENEC973 487 740
Informační službastálá služba973 487 770
Telefonní čísla organizačních součástí KVV
VeleníSekretariát řediteleKateřina LYČKOVÁ, DiS973 487 726
Starší pracovník štábu 
- vedoucí praporčík
praporčík Pavel PANDOLAROVSKÝ973 487 712
Personální úsekVrchní radaBc. Irena POHLUDKOVÁ973 487 727
Ekonomický úsekVrchní radaneosazeno973 487 720
Operační odděleníVedoucípodplukovník Mgr. Radim PYSZKO973 487 719
Oddělení logistikyVedoucímajorka Mgr. Sylva DOKOUPILOVÁ973 487 737
Oddělení obranných přípravVedoucímajor Ing. Martin HASTÍK 973 487 747
Komunikační a informační systémyIng. Roman ČECH973 487 762
Bezpečnostní manažerpraporčík Radim DUŽÍ973 487 732
Stanice poštovního spojenínadrotmistryně Daniela FRAŠOVÁ, DiS.973 487 733
Pěší rota AZVelitelkapitán v záloze Bc. René PETR605 265 513 rene.petr@seznam.cz
Zástupce velitelenadporučík v záloze Mgr. Viktor PANUŠKA704 506 986 
pandy@volny.cz
Vedoucí praporčíkneobsazeno 
Čísla faxu
Fax 973 487 703
Adresa internetové stránky
https://kvv-ostrava.army.cz
Adresa podatelny


Krajské vojenské velitelství Ostrava 
Nádražní 1506/119 
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

Podatelna je určena pro doručování dokumentů v listinné podobě a současně pro doručování dokumentů v elektronické podobě na přenosném technickém nosiči dat (CD, DVD, USB Flash disk). Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost při jeho podání podatelně.

Pro určení přípustných datových formátů při doručování dokumentů v elektronické podobě se použijí Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS obdobně. 

Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS

Elektronické adresy

e-mail:  

      kvv-ostrava@army.cz 

Datová schránka:

   - identifikace: chmaejr

   - typ schránky:Orgán veřejné moci

   - organizace: Krajské vojenské velitelství Ostrava

   - IČO: 60162694

Všechny datové schránky resortu Ministerstva obrany ČR a státních příspěvkových organizací v jeho působnosti

Přípustné datové formáty:

Pro doručení do datových schránek Ministerstva obrany ČR je možno použít pouze datové formáty podle níže uvedených pravidel. Při použití jiných formátů nemusí být datové schránky způsobilé takové podání přijmout.

Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS: Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS