Aktivní záloha

Aktivní záloha (AZ) je součást zálohy ozbrojených sil České republiky (OS ČR) v době míru a tvoří ji vojáci zařazení do AZ na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. Aktivní záloha je předurčena k doplňování OS ČR. Průběh vojenské činné služby vojáka v AZ upravuje zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů.

azDo AZ zařazuje vojáka krajské vojenské velitelství (KVV) rozhodnutím na dobu nejdéle 5 let. Voják v záloze může požádat o zařazení do AZ opakovaně.

V době míru mohou být vojáci v AZ nasazeni k záchranným pracím, k plnění úkolů Policie ČR, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu anebo do operací na území ČR nebo v zahraničí. Voják v AZ se pro tyto účely připravuje formou pravidelných vojenských cvičení. Ve výkonu vojenské činné služby je voják v AZ příslušníkem OS ČR.

V současné době jsou vytvořeny jednotky AZ u bojových útvarů, útvarů bojového zabezpečení, útvarů bojové podpory a jako pěší roty u KVV. Dále jsou vytvořena služební místa pro vojáky AZ u štábů vojenských útvarů a zařízení a také vybraná služební místa.

U KVV Ostrava, tak jako u dalších krajských vojenských velitelství je formována pěší rota aktivní zálohy a od roku 2022 rota územní obrany. Dále je u nás vytvořeno oddělení odvodního řízení a také další služební místa napříč KVV

Důvody vzniku AZ

 • Vytvořit kvalitně vycvičenou, dostupnou a dosažitelnou zálohu k doplnění OS ČR v případě potřeby.
 • Umožnit vojákům v záloze karierní růst a zdokonalování ve vojenské odbornosti.
 • Využít zájmu občanů (vojáků v záloze) osobně se zapojit do přípravy k plnění úkolů OS ČR.
 • Zajistit propojení občanů a společnosti s OS ČR

Co je potřeba k zařazení do AZ ?

Do AZ je voják zařazen na základě:

 • potřeby ozbrojených sil ČR (volné vhodné služební místo)
 • dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti (občan) pokud požádá o zařazení do AZ (u bývalých vojáků z povolání do 2 let ode dne ukončení služebního poměru na základě jejich předchozího písemného souhlasu se zařazením do AZ).

Dalšími podmínkami jsou:

 • občanství České republiky
 • dosažení věku 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost (dle opisu z rejstříku trestů)
 • vzdělání (minimálně střední – vyučen)
 • podepsání prohlášení o tom, že nepodporujete, nepropagujete nebo nesympatizujete s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

Posledním krokem je v případě vyhovění Vaší žádosti vydání rozhodnutí ředitele KVV o zařazení do AZ.

Podrobné informace získáte na www.doarmady.cz a aktivnizaloha.army.cz

Využít můžete také bezplatné personální poradenské linky 800 154 445

Přehled jednotek AZ naleznete na  stránkách aktivnizaloha.army.cz v části Jednotky AZ.

Osobně se můžete informovat na rekrutačních místech nebo krajských vojenských velitelstvích

Přihlášení do aktivní zálohy můžete provést:

Propagační videa můžete shlédnout na konci této stránky.

O aktivní záloze si můžete přečíst také v měsíčníku Areport:areport logo

AR 04/2024 - Aktivní záloha slaví kulaté výročí, str. 10

AR 04/2024 - Služba v aktivní záloze: věc osobního přesvědčení, str. 4

AR 03/2024 - Vzdát se? Ani náhodou! Winter Survival 2024, str. 38

AR 02/2024 - Když jablko nepadne daleko, str. 36

AR 03/2023 - Není tank jako tank, str. 22

AR 02/2023 - Co oči vidí, srdce bolí, str. 24

AR 02/2023 - Havaj pro mě byla výzva, str. 18

AR 02/2023 - Kráska s brenem, str. 16

AR 01/2023 - Po boku s profíky, str. 18

AR 09/2022 - Říkejte mi Dejv, str. 10

AR 06/2022 - Komando nově i se záložníky, str. 15

AR 04/2022 - Záložníci na sněhu, str. 20-21

AR 02/2022 - Ze zálohy opět profesionálem, str. 22-23

AR 11/2021 - Záložníci pomáhají, str. 43-45

AR 10/2021 - HRADBA 2021, str. 19-21

AR 10/2021 - Odolné česko, str. 8

AR 03/2021 - Dohnat deficit ve výcviku, str. 4

AR 11/2020 - Záložníci cvičí on-line, str. 13

AR 11/2020 - Pomáhají nevzdávat to - Ostravští záložníci pomáhají i zdravotně postiženým sportovcům, str. 33

AR 08/2020 - Europoslanec záložníkem, str. 16-17

AR 08/2020 - Záložníci pod lupou - Představujeme příslušníky AZ a jejich profese, str. 29-30

AR 04/2020 - Záložníci pod lupou - příslušník pěší roty AZ u KVV Ostrava, str. 20-22

AR 03/2020 - Záložníci cvičili ve Finsku, str. 14-16

AR 02/2020 - Budoucnost záloh v AČR, str. 18-20

AR 01/2020 - První záložák v Afganistánu, str. 16-17

AR 12/2019 - Operace IRON SWORD, str. 16-17

AR 09/2019 - Taktika, výsadky, ostrá střelba, str. 26-27

AR 07/2019 - Čtrnáct dnů nabitého výcviku, str. 30-31

AR 05/2019 - Safeguard Temelín 2019, str. 20-21

AR 03/2019 - Eiswolf 2019, str. 18-19

AR 02/2019 - Taktika, střelby i noční přežití, str. 26-27

AR 01/2019 - Léčka, přepad i noční přežití, str. 16-17

AR 10/2018 - Trénovali různé varianty narušení, str. 15

AR 08/2018 - Nepřetržitý vojenský výcvik, str.17

AR 08/2018 - Dana prověřila záložníky dělostřelců, str. 30

AR 06/2018 - Lipno pod ochranou záloh, str. 19

AR 05/2018 - Hradba 2018, str. 6-9

AR 04/2018 - Zúročili zkušenosti, str.16

AR 04/2018 - Mrazu navzdory, str.25

AR 03/2018 - Rok se s rokem sešel, str. 22

AR 01/2018 - Ebola na vlastní kůži, str. 8-9

AR 01/2018 - KVV Pardubice a pěší rota AZ, str. 26

AR 01/2018 - Pět mrazivých dnů, str. 27

AR 12/2017 - Deník záložníků - první kroky příslušníků AZ V., str. 40-41

AR 11/2017 - Safeguard Territory, str.8-9 

AR 11/2017 - Lampart - první cvičení AZ v zahraničí, str.18-19 

AR 10/2017 - Poprvé i Centrum podpory, str. 6-7 

AR 10/2017 - Vyšší odměny záložákům, str. 9

AR 10/2017 - Deník záložníků - první kroky příslušníků AZ IV., str. 21

AR 09/2017 - Deník záložníků - první kroky příslušníků AZ III., str. 9

AR 07/2017 - Teroristé na Dlouhých stráních neuspěli, úvodník

AR 07/2017 - Specialisté do aktivních záloh, str. 12-13

AR 07/2017 - Deník záložníků - první kroky příslušníků AZ II., str. 28-29

AR 06/2017 - Deník záložníků - první kroky příslušníků AZ I., str. 30-31

AR 02/2017 - Z deníku záložačky IV, str. 16-17

AR 01/2017 - Z deníku záložačky III, str. 12-13

AR 12/2016 - Z deníku záložačky II, str. 16-17

AR 11/2016 - Z deníku záložačky I, str. 20-21

AR 11/2016 - Dobrovolné cvičení, str. 12-13

AR 10/2016 - Záložníci nejsou jen pěšáci, str. 8-9

AR 4/2016 - Největší cvičení aktivní zálohy v novodobé historii, str. 6-8

AR 4/2016 - Aktivní záloha není apendixem armády, str. 9-11

AR 2/2016 - Motivace pro vstup do AZ, str. 10-14