Do armády

Jak je to s vojenskou evidencí?

Mám ohlašovací povinnost?

Kde získám informace o mé vojenské činné službě?

Co to je zproštění výkonu mimořádné služby?

Mohu nosit vojenský stejnokroj?

Záloha ozbrojených sil
Chcete se stát vojákem z povolání?www.doarmady.cz

Co to je Aktivní záloha (AZ)?

Jaké jsou podmínky k zařazení do AZ?

U jakých jednotek mohu sloužit?

Jsou jednotky u KVV Ostrava?

Jaké mám v AZ povinnosti?

Jaké mám v AZ finanční náležitosti?

Jak je podporován můj zaměstnavatel?

Aktivní záloha

Co to je dobrovolné vojenské cvičení (DVC)?

Jaké mám při DVC finanční náležitosti?

Je podporován můj zaměstnavatel?

Dobrovolné vojenské cvičení

Chcete se přihlásit k dobrovolnému předurčení?

www.doarmady.cz
Chcete se stát studentem vojenské školy?www.doarmady.cz