Úřední deska

Úřední hodiny
pondělí08:00 - 17:00 hod.
úterý08:00 - 11:00 hod.
středa08:00 - 17:00 hod.
čtvrtek08:00 - 11:00 hod.
pátekpouze po předchozím objednání 
Adresy podatelny

Krajské vojenské velitelství Ostrava
Nádražní 1506/119
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

Podatelna je určena pro doručování dokumentů v listinné podobě a současně pro doručování dokumentů v elektronické podobě na přenosném technickém nosiči dat (CD, DVD, USB Flash disk). Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost při jeho podání podatelně.

Pro určení přípusných datových formátů při doručování dokumentů v elektronické podobě se použijí Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS (viz. níže) obdobně.

e-mail:  

      kvv-ostrava@army.cz 

Datová schránka:

   - identifikace: chmaejr
   - typ schránky:Orgán veřejné moci
   - organizace: Krajské vojenské velitelství Ostrava
   - IČO: 60162694
 

Všechny datové schránky resortu Ministerstva obrany ČR a státních příspěvkových organizací v jeho působnosti

Přípustné datové formáty:

Pro doručení do datových schránek Ministerstva obrany ČR je možno použít pouze datové formáty podle níže uvedených pravidel. Při použití jiných formátů nemusí být datové schránky způsobilé takové podání přijmout.

Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS:

Pravidla pro podání učiněná prostřednictvím ISDS

Oznámení
v současnosti bez oznámení