POKOS

Pokos logo

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Více informací naleznete na odkazu: https://pokos.army.cz

kvv-ostravaPOKOS v Moravskoslezském kraji

Koordinátorem problematiky POKOS na teritoriu Moravskoslezského kraje je Krajské vojenské velitelství Ostrava, které pravidelně realizuje pro učitele základních a středních škol akreditované školení Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

Z hlediska dlouhodobého záměru stěžejního segmentu přípravy občanů k obraně státu je primárním cílem daného školení připravit učitele základních a středních škol na začlenění stanovených témat POKOS do vyučovacího procesu. Školení je zdarma.

V Moravskoslezském kraji je součástí koncepce POKOS také její atraktivní a žádaná forma v podobě prezentace Armády České republiky a pořádání branně vědomostních závodů na jednotlivých školách. Podrobné informace o jednotlivých akcích jsou poskytovány během školení.

Aktuality POKOS v Moravskoslezském kraji

Příručka POKOS pro učitelé základních a středních škol

Termíny školení v roce 2024

09:00-13:00 hod

Krajské vojenské velitelství Ostrava připravuje v roce 2024 školení učitelů základních a středních škol.

11. 4. 2024 v 9,00 hodin, přihlášky do 2. 4. 2024 (KVV Ostrava)

16. 4. 2024 v 9,00 hodin, přihlášky do 8. 4. 2024 (KVV Ostrava)

5. 11. 2024 v 9,00 hodin, přihlášky do 29. 10. 2024 (KVV Ostrava)

6. 11. 2024 v 9,00 hodin, přihlášky do 29. 10. 2024 (KVV Ostrava)

19. 11. 2024 v 9,00 hodin, přihlášky do 12. 11. 2024 (KVV Ostrava)

Učitelé základních a středních škol Moravskoslezského kraje se mohou přihlásit na školení POKOS zasláním níže uvedených údajů na e-mailovou adresu kontaktní osoby (kpt. Mgr. Martin Ogořalek):

- titul, jméno příjmení

- datum narození

- úplný název a adresa školy včetně obce, ulice a PSČ

- vybraný termín školení

- mobilní telefonní číslo na účastníka školení

Kontaktní osoba:

kapitán Mgr. Martin OGOŘALEK 
tel.č. 973 487 713, 602 560 281 
Email: martin.ogoralek@army.cz 
 

Fotogalerie