O nás - působnost

Krajské vojenské velitelství Ostrava (dále jen KVV Ostrava) je zřízeno dnem 1.1.2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako vojenský správní úřad. V čele krajského vojenského velitelství je ředitel, kterým je voják z povolání, o jehož služebním zařazení rozhoduje ministr obrany a je podřízen veliteli Velitelství teritoriálních sil. KVV Ostrava vykonává státní správu podle tohoto zákona a dalších zvláštních právních předpisů. Jeho místní příslušnost se řídí místem trvalého pobytu fyzických osob nebo sídlem právnických osob. Územním obvodem KVV Ostrava je území Moravskoslezského kraje (tzn. obvody obcí s rozšířenou působností Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec, Vítkov). V souladu s tímto zákonem na KVV Ostrava přešla působnost územních vojenských správ Frýdek - Místek, Opava a Ostrava tak, aby nepřesáhla území Moravskoslezského kraje.

KVV Ostrava jako vojenský orgán současně plní úkoly obrany státu. Zřizovatelem a odvolacím orgánem je Ministerstvo obrany České Republiky.

teritoriální působnost Krajského vojenského velitelství Ostrava

Znak KVV Ostrava

ZnakZnak KVV Ostrava byl schválen v roce 2004 Komisí vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu v barevném a polním provedení. Na obdélníkovém, dole vypuklém, modrém štítě se zelenou patou je položena bílá (stříbrná) hradební zeď se žlutým (zlatým) cimbuřím o čtyřech stínkách, opatřená uprostřed červenou věží bez oken, zakončenou žlutým (zlatým) cimbuřím o třech stínkách. Tinktury znaku vycházejí z tinktur krajského znaku. Barva štítu, jeho paty, figury a její zbroje odkazuje na tinktury znaku sídelního města kraje, Ostravy. Barvy hradební zdi a věže a barvy štítu a cimbuří současně odkazují na tinktury znaků Těšínského a Opavského knížectví. Stejně tak, barvy štítu, hradební zdi a věže vytvářejí iluzi na moravský zemský znak a současně zlatá barva cimbuří odkazuje na barvu štítu Slezska. Znak vyjadřuje použitými tinkturami blízký vztah jednotky k samosprávnému kraji, tvarem a figurou pak odkazuje na své začlenění v organizaci armády českého státu.

Hradba s věží - odkazuje na tisícileté tradice české státnosti a vojenské správy území. Za Přemyslovských panovníků ustanovovaní hradští správci byli zástupci krále v obvodě svého hradu. V době českého stavovského státu, do Bílé hory, byli stanovováni vždy dva krajští hejtmani, jeden z panského a druhý z rytířského stavu. Krajský hejtman rytířského stavu měl ve své pravomoci veškeré vojenské záležitosti příslušného kraje. Hradba s věží jako militární symbol též symbolizuje náplň činnosti, tedy územní vojenskou správu, a také odkazuje na devízu armády první Československé republiky: „Nám tvrz, nepřátelům hráz“.

Pamětní odznak KVV Ostrava

Pamětní znakPamětní odznak byl zřízen v roce 2005 a jeho podoba byla schválena Komisí vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu.

Na aversu, na střed je umístěn znak KVV Ostrava. Při horním okraji opis: „KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ“, při dolním: „OSTRAVA“. Na reversu, uvnitř plochy je umístěn znak roty aktivních záloh KVV Ostrava. V mezikruží při horním okraji opis: „SVORNĚ K OBRANĚ“, při dolním: „AKTIVNÍ ZÁLOHY“.

Prapor

Prapor byl Krajskému vojenskému velitelství v Ostravě udělen hejtmanem Moravskoslezského kraje Jaroslavem Palasem 30. dubna 2012 během oslav 67. výročí osvobození v Hrabyni. Poté byl dekorován stuhou prezidenta republiky, stuhou pěší roty AZ pplk. Josefa Otiska, stuhou městského obvodu Poruba, stuhou Československé obce legionářské, stuhou Českého svazu bojovníků za svobodu, stuhou Svazu PTP ČR.

PraporPra