Krajské vojenské velitelství Ostrava má zřízena systemizovaná místa pro vojáky aktivní zálohy (AZ) ve vlastní struktuře v částech Velení, Operační oddělení, Oddělení logistiky a Oddělení obranných příprav. Oddělení odvodního řízení je pak postaveno pouze na vojácích AZ. Dalšími jednotkami jsou pak pěší rota AZ a rota územní obrany AZ.


Oddělení odvodního řízení

Oddělení odvodního řízení je tvořeno vojáky aktivní zálohy, kteří jsou pravidelně připravováni na vojenských cvičeních k provádění odvodního řízení za stavu ohrožení státu, nebo za válečného stavu. V čele Oddělení odvodního řízení je vedoucí oddělení - voják v aktivní záloze, který je po dobu pravidelného vojenského cvičení přímo podřízen řediteli krajského vojenského velitelství a je nadřízen všem příslušníkům Oddělení odvodního řízení - vojákům v aktivní záloze na pravidelném vojenském cvičení.

Oddělení odvodního řízení na základě Nařízení vlády k provedení odvodního řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu plánuje a provádí odvodní řízení v územním obvodu.


Pěší rota AZ podplukovníka Josefa Otiska

Motto
"Svorně k obraně"

Pěší rota AZ je tvořena vojáky aktivní zálohy, je jednotkou, která se připravuje s cílem dosáhnout, udržet  a systematicky rozvíjet požadované schopnosti k plnění obranných úkolů v prostoru odpovědnosti. Jednotka AZ může být za krizových situací nasazena k posílení integrovaného záchranného systému nebo Policie ČR.

Prvotní cvičení velitelského sboru pěší roty AZ proběhlo už v lednu 2004. Následná vojenská cvičení se již týkala celé jednotky. Jednotliví specialisté se pak zdokonalují v odborných kurzech.

Znak

Rukávový znakByl schválen v roce 2004 Komisí vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu v barevném a polním provedení.

Na modrém, žlutě (zlatě) lemovaném kruhovém štítě je položen černý, žlutě (zlatě) konturovaný hořící granátek, pod kterým jsou dva žluté (zlaté) zkřížené meče. Znak barvou štítu odkazuje na barvu stejnokrojů francouzské armády z období první světové války. Granátek pak připomíná nejen francouzskou armádu, ale i cizineckou legii. Tato kombinace symbolů tak připomíná nejen „Rotu Nazdar“, která jako jedna z prvních čs. vojenských jednotek zasáhla na straně spojenců, ale i celkově čs. legie ve Francii. 

Prapor

Prapor má rozměr 150 cm x 100 cm. Líc praporu je lemován trojúhelníkovým trikolórovým lemem, uprostřed je umístěn znak roty KVV Ostrava na červeném podkladu, zleva i zprava žluté rozkvetlé lipové listy, v horní části je nápis: „KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ OSTRAVA“, v dolní části „ROTA AKTIVNÍCH ZÁLOH“. Rub praporu je lemován trojúhelníkovým trikolórovým lemem, uprostřed umístěn na modrém podkladu krajský znak zleva i zprava žluté rozkvetlé lipové listy, v horní části „MORAVSKOSLEZSKÝ“ v dolní části „KRAJ“.

Prapor - líc      Prapor - rub

 

Prapor byl jednotce udělen 30. dubna 2005 hejtmanem Moravskoslezského kraje Ing. Evženem Tošenovským v Ostravě. Dekorován stuhou s čestným názvem jednotky, stuhou statutárního města Ostrava, stuhou ředitele KVV plk. Ing. Pavlem Glucem, stuhou Českého svazu bojovníků za svobodu, stuhou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, stuhou Konfederace politických vězňů, stuhou Krajské rady vojenského sdružení rehabilitovaných Ostrava, stuhou Slezského zemského muzea, stuhou Slezské Ostravy, stuhou města Příbor, stuhou úřadu Moravská Ostrava – Jih, stuhou městského obvodu Poruba, stuhou Československé Obce legionářské, stuhou Svazu PTP ČR, stuhou Občanského sdružení JAGELLO 2000 a stuhou Duchovní služby AČR.

V září 2017, u příležitosti oslav 750. výročí od první zmínky o Ostravě, byl prapor pěší roty AZ požehnán. 

Čestný název

Čestný název "Pěší rota aktivní zálohy podplukovníka Josefa Otiska" byl schválen Československou obcí legionářskou a pěší rotě udělen 21. května 2011 v Darkovičkách vnukem patrona roty.

čestný název

Rota územní obrany AZ

Rota územní obrany AZ je tvořena vojáky aktivní zálohy, je jednotkou, která se připravuje s cílem dosáhnout, udržet  a systematicky rozvíjet požadované schopnosti k plnění obranných úkolů v prostoru odpovědnosti. Jednotka AZ může být za krizových situací nasazena k posílení integrovaného záchranného systému nebo Policie ČR. Jednotka byla vytvořena k 1. červenci 2022.


Vojáci AZ u KVV Ostrava se také podílí na zabezpečení veřejných akcí nebo prezentací vlastního výcviku např. v rámci Dnů NATO v Ostravě nebo návštěvního dne Hlučín - Darkovičky.

Kontakty:

  • bližší informace o jednotkách a formách výcviku - pplk. Mgr. Radim Pyszko 973 487 719 
  • bližší informace o formách výcviku – rtn. Miroslav Hupka, tel. 973 487 764
  • bližší informace o doplňování pozic aktivní zálohy u KVV Ostrava

​– prap. Miroslava Blinková, tel 973 487 755,

- rtm. Radim PŠENIČKA, tel. 973 487 753

Chceš se přidat? První krok k přihlášení do aktivní zálohy můžete provést:

Fotogalerie