POKOS – pozvánka na workshop k dotačním titulům Ministerstva obrany ČR

POKOS - pozvánka na workshop
  • 10.6.2024
  • Roman Čech

POZVÁNKA 

na workshop organizovaný sekcí obranné politiky a strategie 
Ministerstva obrany 
„k dotačním podprojektům Ministerstva obrany Příprava občanů 
k obraně státu a Podpora branně-sportovních a technických aktivit 
obyvatelstva.“ 


Celkem se uskuteční tři workshopy, a to: 

18. června 2024 v Praze  
(v areálu Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany)  
od 14:30 do 17:00 hodin; 

3. a 4. července 2024 v Brně  
(v prostorách Krajského vojenského velitelství Brno,  
Štefánikova 53a, 662 10 Brno)  
od 14:30 do 17:00 hodin. 


Cílem workshopu je představení systému podání žádosti o dotaci v rámci 
dotačních podprojektů POKOS a PBSTAO Ministerstva obrany a vysvětlení 
nejčastějších chyb v projektové dokumentaci. 

Účast na workshopu je možná pouze po předchozí registraci. Registrace  
je možná na semeradovak@army.cz, a to nejpozději do 10. června 2024
Z kapacitních důvodů je vstup omezen na dvě osoby za nestátní neziskovou 
organizaci a výhradně pro registrované. 

Vstup do areálu Ministerstva obrany a KVV Brno je možný pouze s platným průkazem totožnosti.