Cvičení vojáků AZ - DRILL II, Krajské vojenské velitelství Ostrava

na střelnici
  • 26.6.2024
  • Roman Čech

Vojáci Pěší roty a Roty územní obrany Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava absolvovali ve dnech 14. -24. června 2024 již druhý komplexní výcvik s názvem DRILL II navazující na březnový výcvik ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.
V prvních dnech výcviku vojáci trénovali a zdokonalovali základní vojenské dovednosti, návyky, reakce na povely, signály a kooperaci v družstvu. Proběhlo také přeškolení na nové druhy zbraní zavedené do jednotek aktivní zálohy, kterými jsou pistole CZ 75 SP-01 Phantom a útočná puška 5,56 × 45 mm CZ 805 BREN A1/A2S. Při výcviku bylo věnováno dostatečné množství času na to, aby si vojáci osvojili nové zbraně, včetně nutného drilu a manipulace s nimi. 

Instruktor střelecké přípravy Krajského vojenského velitelství Ostrava prap. Martin Molitor k této změně řekl: "Přezbrojení na nový druh zbraní jsme již dříve očekávali. Proto náš výcvik již v předchozím cvičení Drill I směřoval k zvládnutí této zásadní změny vojáky aktivní zálohy. Na konci cvičení vojáci plně prokázali osvojení si nových zbraní při bojové střelbě družstva, která byla vyvrcholením cvičení."
Současně se noví záložníci začlenili do jednotek a vše završili kontrolním cvičením tak, aby mohli pokračovat v dalším výcviku společně s ostatními. Následoval výcvik speciálních vojenských dovedností v obraně proti zbraním hromadného ničení s možným chemickým napadením jednotek, bojových drilů, které musí každý voják ovládat zcela automaticky, základních technik přežití ve volné přírodě, včetně rozdělávání ohně a stavby nouzových přístřešků. 

Jako jeden ze stěžejních úkolů cvičení byl proveden nácvik a samotné házení ostrého ručního trhavého granátu OFFHGR 85. 

Řidiči trénovali a zdokonalovali své dovednosti řízení v proudu vozidel v těžkém terénu. Dále procvičili používání vyprošťovacího navijáku - přípravu na samo-vyprošťování nebo přípravu k vyproštění druhého vozidla, které uvázlo a samo nemohlo pokračovat dále.

Velitel cvičení Drill II, pplk. Mgr. Radim Pyszko k výcviku řekl: "Všechny úkoly cvičení, které jsme si stanovili, byly zvládnuty. Chtěl bych také zdůraznit, že jsme při výcviku poprvé využili Soubojového simulátoru Saab, který nám byl zapůjčen z CSTT Vyškov. Jedná se o simulátor, který imituje skutečnou činnost v boji, se znaky zásahu živé síly a tím i vyřazení z boje s možností zpětného hodnocení taktického manévru.  Tímto výcvikem jsme posunuli naši přípravu na zcela novou úroveň. Dále jsme v rámci výcviku házeli ruční granáty, což vojáci aktivních záloh zvládli výtečně. Já osobně hodnotím velmi pozitivně jejich kladný a profesionální přístup."
Úkolem výcviku byla také příprava na komplexní polní cvičení - Bojovou hru.
Bojová hra komplexně ověřila všechny dovednosti, které si vojáci zopakovali anebo se je v průběhu výcviku naučili. Při plnění úkolu se jednotky přesouvaly terénem, zaujaly obranné postavení a vybudovaly si improvizované přístřešky pro přespání. S využitím dalších taktických dovedností byli vojáci schopni odolávat četným nepřátelským aktivitám. Při bojové hře splnili velmi dobře všechny zadané úkoly a načerpali mnoho nových znalostí a zkušeností, které se budou v následujícím výcviku dále rozvíjet. 
 

- Reportáž České televize