Home page > Aktuality > Krajské vojenské velitelství Ostrava připravilo seminář k problematice POKOS pro vedoucí odboru školství Moravskoslezského kraje

Krajské vojenské velitelství Ostrava připravilo seminář k problematice POKOS pro vedoucí odboru školství Moravskoslezského kraje

Dne 9. září 2020 na ostravské velitelství zavítalo 27 zástupců obcí s rozšířenou působností (ORP) Moravskoslezského kraje, aby se zúčastnili semináře zaměřeného na problematiku Přípravy občanů k obraně státu (POKOS).

Dle Zákona o zajišťování obrany České republiky je problematika POKOS součástí edukačního procesu základního a středního vzdělávání.

Krajské vojenské velitelství Ostrava (KVV Ostrava) jako koordinátor problematiky v kraji považuje POKOS za jeden ze svých hlavních úkolů. Od roku 2015 zástupci KVV Ostrava vyškolili 500 pedagogů základních a středních škol. Nedílnou součástí aktivit ostravského velitelství je také prezentace armády na školách i na veřejnosti a pořádání branně vědomostní soutěže Wolfram. 

Spolupráce je nutná

Součástí celé koncepce jsou subjekty státní správy a samosprávy, jedním z nich jsou právě ORP, které se dle zákona o zajišťování obrany České republiky podílejí na organizaci POKOS.

Vedoucí odboru školství nebo jejich zástupci se v úvodní části semináře seznámili s aktuálním obsahem koncepce POKOS a její legislativou. Následující snímky v prezentaci byly zaměřeny na aktivity POKOS v Moravskoslezském kraji a další spolupráci s ORP.

Nově tak budou zástupci ostravského velitelství školit pedagogy v jednotlivých ORP Moravskoslezského kraje.

Působnost armády je širokospektrální, proto problematika obsahuje 15 stěžejních témat, například role občana při obraně státu, bezpečnostním systém České republiky, krizové stavy, hlavní úkoly armády nebo zálohy ozbrojených sil.

,,Těší nás aktivní přístup a zájem ze strany zástupců ORP, spolupráce je pro nás zásadní, protože základním pilířem celého procesu je odborně vyškolený pedagog, který stěžejní témata POKOS bude vyučovat na základních a středních školách“, konstatoval ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Medek.

Fotogalerie

Nahoru