Home page > POKOS

POKOS

Návěstí: zrušení akcí POKOS
V souladu s rozhodnutím hlavní hygieničky Ministerstva obrany ČR k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie jsou do odvolání ZRUŠENY VEŠKERÉ AKCE POKOS.

POKOS řídí Ministerstvo obrany v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady. Ministerstvo obrany prostřednictvím krajských vojenských velitelství školí učitele základních škol k problematice POKOS. Tato školení jsou zdarma a mají za úkol poskytnout učitelům informace pro přípravu výuky žáků základních škol v oblasti POKOS. 
 

Termíny školení v roce 2021

Krajské vojenské velitelství Ostrava připravuje v roce 2021 školení učitelů základních a středních škol.

8. 3. 2021 v 9,00 hodin, přihlášky do 22. 2. 2021

12. 4. 2021 v 9,00 hodin, přihlášky do 29. 3. 2021

18. 10. 2021 v 9,00 hodin, přihlášky do 4. 10 2021

3. 11. 2021 v 9,00 hodin, přihlášky do 22. 10. 2021

 

Soubor ke stažení:

 

  - Formulář přihlášky a dotazník


Přihlášky učitelů základních škol v Moravskoslezském kraji přijímá Krajské vojenské velitelství Ostrava, Nádražní 1506/119, PSČ: 702 00.

Kontaktní osoba:

kapitán Mgr. Martin OGOŘALEK
tel.č. 973 487 713, 602 560 281
Email: martin.ogoralek@army.cz


Podrobnější informace k problematice POKOS naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany - www.pokos.army.cz

Nahoru